Â-sat-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-sat-vòng (Hî-pak-lói-vùn:אָסָא‎, ?- tsú-tshièn 870-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-sâm ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Â-pí-ngâ-vòng (Lie̍t-vòng-ki-song 15:8).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Â-sat-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 911-ngièn to tsú-tshièn 870-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 913-ngièn to tsú-tshièn 873-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]