Alizay

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Alizay
Alizay - Église01.jpg
Koet-kâ: Fap-koet Flag of France.svg
Chhṳ-chhṳ-khî: Eure
Sén: Upper Normandy
Mien-chit: 8.62 phìn-fông kûng-lî
Ngìn-khiéu: 1,374
Me̍t-thu: 160 ngìn/phìn-fông kûng-lî
Sṳ̀-khî: CET (UTC+1)

Alizay he Fap-koet Haute-Normandie Thai-khî Eure-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Ngìn-khiéu 1,374 (2008-ngièn thúng-kie), mien-chit 8.62 phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Alizay siông-koân ke tóng-on.