Sông Normandy

Chhiùng Wikipedia lòi
Sông Normandy .
Sông Normandy .
Rouen, Sông Normandy.
Le Havre, Sông Normandy.
Évreux, Sông Normandy.

Sông Normandy (Fap-ngî: Haute-Normandie; Yîn-ngî: Upper Normandy) he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-phu, tûng lâu Picardy chiap-yòng. Chúng mien-chit 12,317 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,915,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Seine-Maritime lâu Eure. Khì sú-fú he Rouen.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Sông Normandy siông-koân ke tóng-on.