Aquitaine

Chhiùng Wikipedia lòi
Aquitaine .
Aquitaine Khì-chì
Aquitaine Vûn-chông
Aquitaine .

Aquitaine he Fap-koet sî-nàm-phu yit-chak thai-khî ke miàng-chhṳ̂n, khiung-yû Dordogne-sén, Gironde-sén, Landes-sén, Lot-et-Garonne-sén, Pyrénées-Atlantiques-sén tén hàng-chṳn-khî. Aquitaine mien-chit 41,308 phìn-fông kûng-lî, cham chhiòn Fap-koet chúng mien-chit ke 7.6%. Aquitaine sî-lìn Thai-sî-yòng, nàm chiap Sî-pân-ngà.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Aquitaine siông-koân ke tóng-on.