Auvergne

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Auvergne .
Clermont vu de Montjuzet.JPG
Auvergne Vûn-chông
Auvergne .

Auvergne he vi-yî Fap-koet chûng-phu ke yit-chak thai-khî; pâu-hàm Allier-sén, Cantal-sén, Sông Loire-sén, Puy-de-Dôme-sén khiung si-sén.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Auvergne siông-koân ke tóng-on.