Puy-de-Dôme-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Puy-de-Dôme-sén .
Puy-de-Dôme-sén .
Puy-de-Dôme-sén Vûn-chông
Saint-Floret1.JPG

Puy-de-Dôme-sén he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet tûng-ông-phu. Su̍k-yî Auvergne Thai-khî. Chúng mien-chit 7,970 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 626,639-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Puy-de-Dôme-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Puy-de-Dôme-sén siông-koân ke tóng-on.