跳至內容

Benjamin Franklin

Chhiùng Wikipedia lòi
Benjamin Franklin

Benjamin Franklin (Yîn-ngî: Benjamin Franklin, Hon-ngî yîm-yi̍t: Fu-làn-khiet-lìm 弗蘭克林, 1706-ngièn 1-ngie̍t 17-ngit – 1790-ngièn 4-ngie̍t 17-ngit), chhut-sâng yî Mî-koet Massachusetts ke Boston, he Mî-koet chho̍k-miàng Chṳn-chhṳ-kâ, Khô-ho̍k-kâ, thùng-sṳ̀ yi̍t he chhut-pán sông, yin-chho sông, ki chá, chok-kâ, chhṳ̀ -san-kâ; kiên he khiet chhut ke ngoi-kâu-kâ khi̍p Fat-mìn-kâ. Kì he Mî-koet kiet-miang sṳ̀ chhùng-yeu ke Liâng-thô-ngìn chṳ̂-yit, chhâm-lâu liáu tô-hong chhùng-yeu vùn-khien ke chhó nyí, pin chên chhut-ngim Mî-koet chu Fap-koet thai-sṳ́, sṳ̀n-kûng chhí-tet Fap-koet kî-chhṳ̀ Mî-koet thu̍k-li̍p. Franklin chên-kîn chin-hàng tô-hong kôan-yî thien ke sṳ̍t-ngiam, pin-chhiâ fat-mìn liáu phit lùi chṳ̂m. Kì hàn fat-mìn liáu sûng chhèu-tiám ngién kiang, kwái hài tén-tén. Franklin he khiung chi fi ke sṳ̀n-yèn, pûn sién-vì Yîn-koet fòng kâ ho̍k-fi yen sṳ. Kì yi̍t he Mî-koet sú-vi yù chṳn khiu̍k chhòng.