Centre-Val de Loire

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Centre-Val de Loire .
Centre-Val de Loire .
Centre-Val de Loire .

Centre-Val de Loire he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet chûng-phu, tûng-pet lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 39,151 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,538,000-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher lâu Loiret. Khì sú-fú he Orléans.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Centre-Val de Loire siông-koân ke tóng-on.