Chûng Sau-chṳn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chûng Sau-chṳn
chhut-se (1925-01-20)1925-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit
Ngi̍t-pún Thòi-vân Sîn-chuk-chû Thai-hâi-khiùn Liùng-thâm-chông (kîm Thò-yèn-sṳ Liùng-thâm-khî)
ko-sṳ̂n 2020-ngièn 5-ngie̍t 16-ngit(2020-05-16) (95-se)
kau-yuk Thâm-kông Chûng-ho̍k
Chông-fa Chhiâng-ngièn Sṳ̂-fam Ho̍k-káu Pit-ngia̍p
Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k Chûng-koet Vùn-ho̍k-hì (yì-ngia̍p)
chṳt-ngia̍p Chok-kâ
phi-ngiéu Chông Kiú-moi
fu-mû

Chûng Sau-chṳn (鍾肇政, 1925-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit – 2020-ngièn 5-ngie̍t 16-ngit) he Thòi-vân séu-sot chok-kâ, Thòi-vân Hak-kâ-ngìn.