Chhôn-Liùng (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Chhôn-Liùng (川龍) he Hiông-kóng Tshiên-vân-khî yit-ke Hak-kâ chhûn-lap (pâu-koat Sîn-kie ngièn-kî-mìn chên-shì), chhai Thai-mo-sân kiok, chú-si̍t vi kâ-yin Chhòng-lo̍k (kîm-ngit chṳ̂ Ńg-fà), kóng-tûng Liùng-chhôn (kîm-ngit chṳ̂ Ńg-fà-yen yî sî kak-lìn), yî chhṳ-chhu chhà-lèu, sân-súi theu-fú-fâ, nai-hòn thûng-chhoi chho̍k-miàng. Tông-thi yû put-séu chṳ̂n-kui ke Ya̍k-é phín-chúng. Fu-khiun yû Chhôn-Liùng kâ-lo̍k-kang lâu hióng-sa̍k fùn-chhòng.

Thi-lî[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

1世祖.巫公→開派祖參公→34派.略→54派.廣新→55派.良甫→56派.紋惠(生五子。歌、誠、高、聰、秀)→57派.必誠(生二子。富、賢)→58派.淙富(生五子。玜、瑄、琦、𤦽、璘→59派.法琦(生二子。鳳、鶴)→60派.鳳山,明朝永樂廿年(1423年)由廣東龍川縣徙出至香港新界全灣(今荃灣)生子。成→61派.成(生二子。聖、賢)→62派.法賢(生四子。壽、清、明、海)→63派.宏壽(生四子。𨒂、進、餘、江)→64派.聞進(生三子。彝、化、俊→65派.貞彝(生三子。璋、慶、昌→66派.大璋,川龍村始祖。慶公徙全灣下葵涌村。昌公與父徙回龍川縣葉埔鄉。

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chú-yeu Kâu-thûng Kòn-tho[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kûng-khiung Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

模板:HK-geo-stub