Chhṳ̀n Chi-thòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̀n Chi-thònɡ
陳濟棠
Kóng-tûng-sén Hàng-chṳn Chhòng-kôn
Ngim-khì
1926-ngièn 1-ngie̍t – 1936-ngièn 7-ngie̍t 18-ngit
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se 1890-ngièn 1-ngie̍t 23-ngit
模板:QING Kóng-tûng-sén Liâm-khîm-tho Liâm-chû-fú Fòng-sàng-yen (kîm Kóng-sî Fòng-sàng-kóng)
Ko-sṳ̂n 1954-ngièn 11-ngie̍t 3-ngit(1954-11-03) (64-se)
Thòi-vân Thòi-vân Yòng-mìn-sân Kón-lî-khiu̍k Pet-thèu-chṳ́n
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Kau-yuk Kóng-tûng Liu̍k-kiûn Suk-sṳ̀n Ho̍k-káu

Chhṳ̀n Chi-thòng (1890-ngièn 1-ngie̍t 23-ngit – 1954-ngièn 11-ngie̍t 3-ngit), sṳ Pak-nàm. Kóng-tûng fòng-sàng-yen (kîm Kóng-sî Fòng-sàng-kóng) Hak-kâ-ngìn, Chûng-fà Mìn-koet yit-kip sông-chiông, chên-kîn chhòng-ngièn chú-chṳn Kóng-tûng, chṳn-chhṳ sông lâu Nàm-kîn Tûng-ông Chṳn-fú fûn-thìn khong-lî, kîn-chi, vùn-fa lâu sṳ-chṳn kien-sat fông-mien yû kûng-chit. Yû Nàm-thiên-vòng ke miàng.