Chhṳ̀n Kien-chû

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̀n Kien-chû
Chhut-se Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Kô-hiùng-sṳ
Koet-chhi̍t Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Phi-ngiéu
Fam Ví-khì (m. 2011-ngièn)
Chṳ́-sit Chhṳ̀n Yùi-fî (River)
(2015-01-15) 2015-ngièn 1-ngie̍t 15-ngit (8-se)
Chhṳ̀n Yùi-siòng (Ryan)
(2015-01-15) 2015-ngièn 1-ngie̍t 15-ngit (8-se)
Ngî-ngièn Koet-ngî, Yîn-ngî, Thòi-ngî, Hak-kâ-ngî, chhû-chhû fi Ye̍t-ngî
Kau-yuk Thòi-vân Chûng-koet Vùn-fa Thai-ho̍k Kôn-kông Sṳ-ngia̍p Ho̍k-hì Pit-ngia̍p
Chûng-kau Kî-tuk-kau
Fa̍t-thung 2001-ngièn chṳ-kîm
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Chhòn-khì-sên Ngu-lo̍k
Het Thiên-sṳ́ Vhṳ-chok
IMDb chṳ̂-sín ya̍p

Chhṳ̀n Kien-chû(1977-ngièn 5-ngie̍t 2-ngit –  ) he Thòi-vân nàm-ngi-ngìn.