Chhṳ̀n Yîn-kiet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chhṳ̀n Yîn-kiet
Ńg-kô-sú
Yîn-vùn miàngChen Ying-git
Sok-hoYîn-chí , Kô-thàn Thai-chí-thai
Phe̍t-miàngChhṳ̀n Kîm-chû
Koet-sitChûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chhut-se (1953-10-15) 1953-ngièn 10-ngie̍t 15-ngit (65-se)
Thòi-vân Thòi-vân Sîn-chuk-yen Koân-sî-chṳ́n
Chṳt-ngia̍pYên-yèn, kô-sú
Ngî-ngiènKoet-ngî, Thòi-ngî, Hak-ngî, Atayal-ngî
Kau-yukKô-chṳt ngi-ngièn-kip (hiû-ho̍k)
Chûng-kauFu̍t-kau
Tui-siongLí Chhûn-fo (1996-ngièn kiet-fûn)
Fu-mûChhṳ̀n Chùn-khuî (fu), Liông Siù-làn (mû)
Yîm-ngo̍k lui-hînThòi-ngî liù-hàng yîm-lo̍k
Chhut-tho ngit-khì1972-ngièn
Thoi-péu-chokChhûn-fûng (春風), Thiên-ngài Cháu Oi-ngìn (天涯找愛人), Khì-thai Chai Siông-fi (期待再相會), Mô-mô-yí (毛毛雨), Pit-sùn ke Khûng-choi (必巡的孔嘴), Fûng-fî-sâ (風飛沙), Hói-hói Ngìn-sâng (海海人生), Fû-ngài-chui (乎我醉), Pho-long Ngìn-sâng (破浪人生)
Kîn-chi kûng-sṳ̂Fung-fông Ngi-nèn
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien

Chhṳ̀n Yîn-kiet (陳盈潔, 1953-ngièn 10-ngie̍t 15-ngit –  ) he Thòi-vân ńg-kô-sú, chhut-se chhai Sîn-chuk-yen Koân-sî-chṳ́n.