Chhṳ̀n Yîn-kiet

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̀n Yîn-kiet
Poi-kín chṳ̂-sín
Yîn-vùn miàng Chen Ying-git
Ngoi-ho Yîn-chí , Kô-thàn Thai-chí-thai
Khì-thâ miàng Chhṳ̀n Kîm-chû
Koet-chhi̍t Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chhut-se (1953-10-15) 1953-ngièn 10-ngie̍t 15-ngit (70-se)
Thòi-vân Thòi-vân Sîn-chuk-yen Koân-sî-chṳ́n
Chhut-tho 1972-ngièn
Thoi-péu-chok Chhûn-fûng (春風), Thiên-ngài Cháu Oi-ngìn (天涯找愛人), Khì-thai Chai Siông-fi (期待再相會), Mô-mô-yí (毛毛雨), Pit-sùn ke Khûng-choi (必巡的孔嘴), Fûng-fî-sâ (風飛沙), Hói-hói Ngìn-sâng (海海人生), Fû-ngài-chui (乎我醉), Pho-long Ngìn-sâng (破浪人生)
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, kô-sú
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Fung-fông Ngi-nèn
Ngî-ngièn Koet-ngî, Thòi-ngî, Hak-ngî, Atayal-ngî
Kau-yuk Kô-chṳt ngi-ngièn-kip (hiû-ho̍k)
Chûng-kau Fu̍t-kau
Phi-ngiéu
Lí Chhûn-fo (m. 1996-ngièn)
Yà-ôi Chhṳ̀n Chùn-khuî (fu), Liông Siù-làn (mû)
IMDb chṳ̂-sín ya̍p

Chhṳ̀n Yîn-kiet (陳盈潔, 1953-ngièn 10-ngie̍t 15-ngit –  ) he Thòi-vân ńg-kô-sú, chhut-se chhai Sîn-chuk-yen Koân-sî-chṳ́n.