Chhai Yî-lìm

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Chhai Yî-lìm" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"蔡依林" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Chhai Yî-lìm (2018)

Chhai Yî-lìm (蔡依林, Yîn-ngî miàng: Jolin Tsai, 1980-ngièn 9-ngie̍t 15-ngit –  ), ngièn-pún ôn-to Chhai Nî-lìn (蔡宜凌), Chûng-fà Mìn-koet Thòi-pet-yen sîn chông sṳ (kîm Sîn-pet-sṳ Sîn-chông-khî) ke ngìn, he Thòi-vân tông yû-miàng ke Fà-ngî liù-hàng yîm-ngo̍k ńg kô-sú. Kì he Fà-na̍p Yîm-ngo̍k tái-hâ ke ngi-ngìn. Kì he 3/4 ke Hon-chhu̍k, 1/4 ke Pâ-pu-là-chhu̍k.

yîm-ngo̍k chôn si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

 • 1999-ngièn 《1019》
 • 2000-ngièn 《Don't Stop》
 • 2000-ngièn 《Show Your Love》
 • 2001-ngièn 《Lucky Number》
 • 2003-ngièn 《Magic》
 • 2004-ngièn 《Castle》
 • 2005-ngièn 《J-Game》
 • 2006-ngièn 《Dancing Diva》
 • 2007-ngièn 《Agent J》
 • 2009-ngièn 《Butterfly》
 • 2010-ngièn 《Myself》
 • 2012-ngièn 《Muse》
 • 2014-ngièn 《Play》

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]