Chhang Sṳ̀n-kûng

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Chṳ̂ Sṳ̀n-kûng

Chhang Sṳ̀n-Kûng (鄭成功) fe̍t-chá Chṳ̂ Sṳ̀n-Kûng (朱成功, 1624-ngièn 8-ngie̍t 27-ngit-1662-ngièn 6-ngie̍t 23-ngit),he Mìn-chhèu ma̍t-ngièn kiûn-sṳ miàng chiông-kiûn. Fu-chhîn he hói-thàu chhut-sṳ̂n ke chiông-liâng Chhang Chṳ-liùng, mû-chhîn he Ngi̍t-pún-ngìn Tagawa Matsu. Chhang Sṳ̀n Kûng chú-sit he Fuk-kien Chhièn-chû Sa̍k-chiáng, chhut-sên yî Ngi̍t-pún Kyushu Phiàng-fu-fan. Kì tshai Chhang Chṳ-liùng thèu-hòng Chhîn-chhèu yì-yèn pûn fu-siû heu, liâng kiûn lâu Chhîn-chhèu tui-khong sṳ̍p-ńg ngièn, khì-kiên pûn thai-kiûn pâu-vì Nàm-kîn. Kì sut-kiûn thu-ko Thòi-vân Hói-hia̍p, kit-phai Hò-làn Tûng Yin-thu Kûng-sṳ̂ ke kiûn-tshui pin chiap-sû khì liâng-thi, kien-li̍p Thòi-vân thi-yit ke Hon-ngìn tsṳn-khièn.