Cristoforo Colombo

Chhiùng Wikipedia lòi
Cristoforo Colombo

Cristoforo Colombo (1450-ngièn  – 1506-ngièn 5-ngie̍t 20-ngit), ya cho-tet siá cho Cristóbal Colón fe̍t-chá Christopher Columbus, he Êu-chû chûng-sṳ-ki sṳ̀-khì ke yit ke mo-hiám-kâ. Kì chhai Genova Khiung-fò-koet ke Genova (chhai kîm-ha Yi-thai-li) chhut-se. 1492-ngièn chṳ 1502-ngièn, kì chhai Sî-pân-ngà koet-vòng ke chṳ̂-chhṳ̀ ha tai-chhui to Thai-sî-yòng mo-hiám, fat-hien Mî-chû, m̀-ko kì m̀-hiáu-tet chhṳ-kâ fat-hien sîn ke thai-liu̍k.