Danyang Khiùn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Danyang Khiùn.
Danyang Khiùn.

Danyang Khiùn (Hòn-ngî: 단양군/丹陽郡) he Hòn-koet Chungcheong Pet-tho ke yit-chak khiùn. Chúng mien-chit 781.07 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 37,320-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]