跳至內容

Fùng-lèu-mung

Chhiùng Wikipedia lòi
Fùng-lèu-mung

Fùng-lèu-mung, Chûng-koet kú-tién séu-sot, Chûng-koet “Si-thai Miàng-chho̍k” chṳ̂-yit. Sṳ̀n-sû chhai 16 Sṳ-ki Mìn-chêu chûng-ya̍p, chok-chá he Mìn-chêu ke Chhâu Siet-khiûn.