Kîm Phiâng Mòi

Chhiùng Wikipedia lòi
Kîm Phiâng Mòi

Kîm Phiâng Mòi, yu hêm-cho Kîm Phiâng Mòi Chhṳ̀-fa, Chûng-koet mìn-thoi séu-sot, Si-thai Khì-sû chṳ̂-yit, Chûng-koet sṳ́-sông thi-yit-phu vùn-ngìn thu̍k-li̍p chhóng-chok ke chhòng-phiên pha̍k-fa sṳ-chhìn chông-fì séu-sot, chok-chá he Làn-lîn Seu-seu-sâng.