跳至內容

Sî-yù-ki

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî-yù-ki

Sî-yù-ki, Chûng-koet kú-tién Sṳ̀n-mô séu-sot, Chûng-koet “Si-thai Miàng-chho̍k” chṳ̂-yit. Sṳ̀n-sû chhai 16 Sṳ-ki Mìn-chêu chûng-ya̍p, chok-chá he Mìn-chêu ke N̂g Sṳ̀n-ên. Kóng Thông-sâm-chhông sṳ̂-thù si-ngìn sî-thiên chhí-kîn ke ku-sṳ, péu-hien liáu chin-ok yòng-san ke kú-ló chú-thì.

Kí-pak-ngièn lòi, Sî-yû-ki pûn kói-phiên sṳ̀n kok-chúng thi-fông hi-khiuk, thien-yáng, thien-sṳ-khia̍k, thûng-va̍k , màn-va̍k tén, pán-pún tô.