跳至內容

Súi-fú-chhòn

Chhiùng Wikipedia lòi
Súi-fú-chhòn

Súi-fú-chhòn he Chûng-koetpha̍k-fa-vùn siá ke chông-fì séu-sot, Chûng-koet kú-tién si-thai vùn-ho̍k miàng-chho̍k chṳ̂-yit, liuk-chhòi-chṳ́-sû chṳ̂-yit. Kóng Pet-Sùng Sân-tûng Liông-sân-phokSùng Kông he thèu ke Liu̍k-lìm hó-hon, yù pûn pet lo̍k-chhó, fat-chán chong-thai, to su-to chêu-thìn chêu-ôn, tûng-chṳ̂n sî-thó ke li̍t-chhàng.