跳至內容

Sṳ́-ki

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngi-sṳ̍p-si-sṳ́
Chhṳ-sì Sû-miàng Chok-chiá Kién-sú
1 Sṳ́-ki Sî-HonSṳ̂-mâ Chhiên 130
2 Hon-sû Tûng-HonPân Ku 100
3 Heu Hon-sû Liû-SùngFam Yap 120
4 Sâm-koet-chṳ Sî-ChìnChhṳ̀n Su 65
5 Chìn-sû ThòngFòng Hièn-lìn tén 130
6 Sùng-sû LiôngChhṳ̀m Yok 100
7 Nàm Chhè-sû [Liông]Siau Chṳ́-hién 59
8 Liông-sû [Thòng]Yâu Sṳ̂-liâm 56
9 Chhṳ̀n-sû [Thòng]Yâu Sṳ̂-liâm 36
10 Ngùi-sû Pet ChhèNgùi Sû 114
11 Pet Chhè-sû [Thòng]Lí Pak-yo̍k 50
12 Chû-sû [Thòng]Lin-fù Tet-fûn tén 50
13 Sûi-sû [Thòng]Ngùi Chṳ̂n tén 85
14 Nàm-sṳ́ [Thòng]Lí Yèn-su 80
15 Pet-sṳ́ [Thòng]Lí Yèn-su 100
16 Khiu Thông-sû Heu-ChìnLiû Hî tén 200
17 Sîn Thông-sû Pet-SùngÊu-yòng Siû tén 225
18 Khiu Ńg-thoi-sṳ́ [Pet-Sùng]Siet Kî-chang tén 150
19 Sîn Ńg-thoi sṳ́ [Pet-Sùng]Êu-yòng Siû 74
20 Sùng-sṳ́ NgiènThot-thot tén 496
21 Liâu-sṳ́ [Ngièn]Thot-thot tén 116
22 Kîm-sṳ́ [Ngièn]Thot-thot tén 135
23 Ngièn-sṳ́ MìnSùng Liâm tén 210
24 Mìn-sṳ́ ChhînChông Thìn-ngiu̍k tén 332
Siông-koân Tûng-kôn-hon-ki Tûng-HonLiû Chṳ̂n tén 22
Siông-koân Sîn Ngièn-sṳ́ Mìn-koetKhóa Sàu-mín tén 257
Siông-koân Chhîn-sṳ́-káu [Mìn-koet]Chhàu Ngì-sùn tén 529

Sṳ́-ki yit-khôi-sṳ́ hêm cho Thai-sṳ́-kûng Sû, tui Sî-Hon Thai-sṳ́-lin (Thai-sṳ́-kûng) Sṳ̂-mâ Chhiên siá ke li̍t-sṳ́ sû-sit. Ki-chai liáu chhṳ Vòng Ti to Hon Vú-ti Thai-chhû ngièn kiên khiung sâm-chhiên tô ngièn ke li̍t-sṳ́ .