跳至內容

Gangneung Sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Gangneung Sṳ.
Gangneung Sṳ.

Gangneung Sṳ (Hòn-koet-ngî: 강릉시/江陵市) he Hòn-koet Gangwon Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 1,040 phìn-fông kûng-lî, 2006-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 229,869-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]