跳至內容

Hongcheon Khiun

Chhiùng Wikipedia lòi
Hongcheon Khiun.

Hongcheon Khiun (Hòn-koet-ngî: 홍천군/洪川郡) he Hòn-koet Gangwon Tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 1,817.9 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 70,401-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]