跳至內容

Yeongwol Khiun

Chhiùng Wikipedia lòi
Yeongwol Khiun.

Yeongwol Khiun (Hòn-koet-ngî: 영월군/寧越郡) he Hòn-koet Gangwon Tho ke yit-chak khiun. Chúng mien-chit 1,127.36 phìn-fông kûng-lî, 2000-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 45,287-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]