Gangwon Tho (Nàm Hòn)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Gangwon Tho.
Gangwon Tho.

Gangwon Tho (Hòn-ngî: 강원도/江原道) he Thai-hòn Mìn-koet tûng-pet-phu ke thi-fông hàng-chṳn tân-vi. Mien-chit 20,569 phìn-fông kûng-lî, 2012-ngièn ngìn-khiéu 1,551,531-ngìn, kón-lî 7-sṳ 11-khiùn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Korea seorak.jpg

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]