Taebaek Sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Taebaek Sṳ.
Taebaek Sṳ.

Taebaek Sṳ (Hòn-koet-ngî: 태백시/太白市) he Hòn-koet Gangwon Tho ke yit-chak sàng-sṳ. Chúng mien-chit 303.53 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 56,193-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]