Hí Thìn-hang

Chhiùng Wikipedia lòi
Hí Thìn-hang
Chhut-se-ngit 1988-ngièn 4-ngie̍t 29-ngit Edit this on Wikidata (36-se)
Chhut-se-thi 英屬香港 Edit this on Wikidata
Koet-sit Yîn-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Ye̍t-ngî, Yîn-ngî, 現代標準漢語, Ngi̍t-pún-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu Hiông-kóng Thai-ho̍k, 聖若瑟書院, 聖若瑟小學, 德瑞國際學校 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, Yên-yèn, 電視演員, 錄音藝術家, 牙醫 Edit this on Wikidata

Hí Thìn-hang (許廷鏗,Yîn-vùn miàng: Alfred Hui, 1988-ngièn 4-ngie̍t 29-ngit –  ) he Hiông-kóng Kô-sú.

Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhut-tho chhû-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chón-thèu mò-sien thien-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thui-chhut lo̍k-thàn, yòng-vî yáng-thàn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fu̍k-chhut lo̍k-thàn, Chéu-hiong sṳ-ngia̍p nang-yit kô-fûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̂-sâng-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-sat[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chong-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sṳ̂n-heu yùng-yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-sṳ-khia̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k thi̍t-si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-lo̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chong Koet-yùng chû-ngièn ki-ngiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tet-chióng miàng-khiuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok lâu chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Alfred Hui siông-koân ke tóng-on.

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]