Hî-lìn-tên-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Hî-lìn-tên-khî

Hî-lìn-tên-khî (Yîn-ngî: London Borough of Hillingdon),Thu̍k-yîm: lʌndən bʌɹə ɒv ˈhɪlɪŋdən):) he Yîn-koet Yîn-kak-làn Thai Lùn-tûn Ngoi lùn-tûn ke Chhṳ-chhṳ-sṳ, ngìn-khiéu 250,200, mien-chit 115.70phìn-fông kûng-lî. Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng ke só-chhai-thi.

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]