Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng.

Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng (Yîn-ngî: London Heathrow Airport, IATA: LHR; ICAO: EGLL), thûng-sòng kién-chhṳ̂n vì Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng, vi-yî Yîn-koet Yîn-kak-làn Thai Lùn-tûn Hî-lìn-tên-khî, lì Lùn-tûn chûng-sîm yû 15 Yîn-lî (24 kûng-lî) yén. Kâi kî-chhòng yù BAA fu-chit yàng-yun, vì Yîn-koet Hòng-khûng lâu Vì-chṳ̂n Hòng-khûng ke khi-néu kî-chhòng yî-khi̍p Yîn-lùn Hòng-khûng ke chú-yeu kî-chhòng, vì Lùn-tûn chui chú-yeu ke lièn-ngoi kî-chhòng, ya-he chhiòn Yîn-koet nái chṳ chhiòn sṳ-kie chui fàn-mông ke kî-chhòng chṳ̂-yit, chhai chhiòn-khiù chung-tô kî-chhòng chûng phài-hàng thi-sâm, chhṳ yî Mî-koet ke Â-thi̍t-làn-thai Kî-chhòng lâu Chûng-koet ke Pet-kîn Sú-tû Koet-chi Kî-chhòng. Yù-yî kî-chhòng khôi-chhut chung-tô ke khiam-kin hòng-pân, yîn-chhṳ́ yî khiam-kin ke hak-liòng kie-son, Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng ke hak-liù-liòng he chui-kô ke. Chiet-chṳ 2004-ngièn, Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng he chhiòn Êu-chû chui fàn-mông ke kî-chhòng, pí Pâ-lì Tai-kô-lo̍k Kî-chhòng khi̍p Fap-làn-khiet-fuk Koet-chi Kî-chhòng ke hak-liòng hàn-yeu kô-chhut 31.5%, than hòng-pân sú-muk chet pí kâi lióng ke kî-chhòng ke chúng-fò séu sâm-fûn-chṳ̂-yit.