Yîn-koet Hòng-khûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Yîn-koet Hòng-khûng.

Yîn-koet Hòng-khûng (Yîn-ngî: British Airways, LSE: BAY), he Yîn-koet ke koet-kâ Hòng-khûng Kûng-sṳ̂, ya-he Yîn-koet li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke hòng-khûng kûng-sṳ̂, vì Fân-yî Yit-kâ ke chhóng-sṳ́ fi-yèn chṳ̂-yit, ya-he koet-chi hòng-khûng si̍p-thòn khì-hâ kûng-sṳ̂. Chú-yeu khi-néu he Lùn-tûn Hî-sṳ̂-lu Kî-chhòng khi̍p Lùn-tûn Kak-vet Kî-chhòng. Yîn-koet Hòng-khûng he chhiòn-khiù chui-thai ke koet-chi hòng-khûng hak-yun kûng-sṳ̂, chhiòn-khiù thi chhit-thai chṳ̂ fo-yun hòng-khûng kûng-sṳ̂, Êu-chû thi-ngi thai hòng-khûng kûng-sṳ̂, Sî-Êu chui thai ke hòng-khûng kûng-sṳ̂ chṳ̂-yit, chhiòn-khiù lióng kiên chên yúng-yû Hia̍p-fò Hak-kî ke hòng-khûng kûng-sṳ̂ chṳ̂-yit, nang yit-kiên chên yúng-yû Hia̍p-fò Hak-kî ke hòng-khûng kûng-sṳ̂ vì Fap-koet Hòng-khûng.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hòng-sien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-chhui[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kin-châng tui-sú[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chióng-hong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]