Lùn-tûn Kak-vet Kî-chhòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Lùn-tûn Kak-vet Kî-chhòng.

Lùn-tûn Kak-vet Kî-chhòng (Yîn-ngî: London Gatwick Airport; IATA thoi ma: LGW; ICAO thoi ma: EGKK). Yî sṳ̀n-hak liù-liòng kie-son, Kak-vet Kî-chhòng he Yîn-koet thi-ngi thai kî-chhòng. Kì yi̍t he chhiòn-khiù chui fàn-mông ke tân-phau-tho kî-chhòng, yî-khi̍p sṳ̀n-hak-liòng kie-kiùn chhṳ́ yî Mu-nì-het Kî-chhòngÊu-chû thi-chhit fàn-mông ke kî-chhòng. Kî-chhòng yî pet 39 kûng-lî tha̍t Thai Lùn-tûn Sî-men-sṳ, yî nàm 37 kûng-lî tha̍t Pu-lai-tun Khok-fû. 2005-ngièn, Kak-vet Kî-chhòng chiap-thai chhêu-ko 3260-van miàng sṳ̀n-hak, hòng-sien só-khi̍p ke muk-tit-thi chhêu-ko 200-ke. Yù-yî Hî-sṳ̂-lò Kî-chhòng yit-pân chhìn-khóng hâ pin put chún-hí hòng-khûng kûng-sṳ̂ kîn-yàng pâu-kî fu̍k-vu, put-séu thì-kiûng pâu-kî fu̍k-vu ke hòng-khûng kûng-sṳ̂ tû yîn-chhṳ́ kói-vì sṳ́ -yung Kak-vet Kî-chhòng chok-vì kî-thi. Hî-sṳ̂-lò Kî-chhòng tui khiam Thai Sî-yòng hòng-sien ke han-chṳ yi̍t-lin Kak-vet Kî-chhòng yúng-yû put-séu lòi-vông Mî-koet ke hòng-pân. Yîn-hòng khi̍p Vì-chṳ̂n Hòng-khûng tû yî Kak-vet Kî-chhòng vì thi-ngi hòng-yun chûng-sîm.