跳至內容

Hiông-kóng Si-thai-thiên-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Hiông-kóng Si-thai-thiên-vòng (香港四大天王) he 1990 ngièn-thoi Hiông-kóng lo̍k-thàn (樂壇) si-chak chui fûn fôn-ngiàng ke nàm-kô-sú: Chông Ho̍k-yû, Liû Tet-fà, Lì Mìn, Kok Fu-sàng.