Kok Fu-sàng

Chhiùng Wikipedia lòi
Kok Fu-sàng
郭富城
Kok Fu-sàng (2013)
Kok Fu-sàng (2013)
Poi-kín chṳ̂-sín
Lò-mâ-sṳ Kwok Fu Shing
Yîn-vùn miàng Aaron Kwok
Ngoi-ho Sàng-è, Sàng-sàng, Â-vòng (阿王), Vú-thòi Vòng-chá (舞台王者), Vú-vòng
Koet-chhi̍t Hiông-kóng Chûng-koet (Hiông-kóng)
Ku-hiông Chûng-koet Chûng-koet Kóng-tûng Tûng-kôn Sa̍k-liùng-chṳ́n
Chhut-se (1965-10-26) 1965-ngièn 10-ngie̍t 26-ngit (58-se)
 Yîn-koet liâng Hiông-kóng
Chhut-tho-chok Kông-yòng Kî-chhâ (光陽機車) kóng-ko (1990-ngièn)
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, yên-yèn
Ngo̍k-hi Ngìn-sâng
Chôn-si̍p kûng-sṳ̂ Ngièn-thoi Chhong-phién (1990-ngièn chṳ 1993-ngièn)
Fî-thia̍p Chhong-phién (1990-ngièn chṳ 1995-ngièn)
Fà-na̍p Yîm-ngo̍k (1996-ngièn chṳ 1998-ngièn)
Thòi-vân Fà-na̍p Yîm-ngo̍k (1999-ngièn chṳ 2006-ngièn)
Fà-sên Chhong-phién(1991-ngièn chṳ 1993-ngièn; Ye̍t-ngî chôn-si̍p chṳ-chok fat-hàng, Koet-ngî chôn-si̍p fat-hàng)
Hiông-kóng Fà-na̍p Chhong-phién (1993-ngièn chṳ 2006-ngièn)
Thai-koet Vùn-fa (2006-ngièn chṳ-kîm)
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Fuk-lùng Chhòn-pô Kûng-sṳ̂ (1990-ngièn chṳ 1993-ngièn)
Séu-mî Kûng-chok-sṳt (1993-ngièn chṳ kîm)
Ngî-ngièn Ye̍t-ngî, Koet-ngî, Yîn-ngî
Kau-yuk Sṳn-ngiâ-sit Sû-yen ńg-ngièn-kip pit-ngia̍p
Chûng-kau Fu̍t-kau
Phi-ngiéu
Fông Yèn (m. 2017-ngièn)
Mióng-cham Kok Fu-sàng ke Sîn-long Mì-pok
Kok Fu-sàng ke Thèn-sín Mì-pok
Kok Fu-sàng ke kîn-ki kûng-sṳ̂ (Séu-mî Kûng-chok-sṳt)
IMDb chṳ̂-sín ya̍p
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Aaron Kwok siông-koân ke tóng-on.

Kok Fu-sàng (郭富城, Aaron Kwok Fu Shing, 1965-ngièn 10-ngie̍t 26-ngit –  ) he Hiông-kóng kô-sú lâu yên-yèn, ya-he 1990 ngièn-thoi Hiông-kóng lo̍k-thàn Si-thai-thiên-vòng chṳ̂-yit.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]