Chông Ho̍k-yû

Chhiùng Wikipedia lòi
Chông Ho̍k-yû
張學友
Chông Ho̍k-yû (2018)
Chông Ho̍k-yû (2018)
Poi-kín chṳ̂-sín
Lò-mâ-sṳ Cheung Hok Yau
Yîn-vùn miàng Jacky Cheung
Ngoi-ho Kô-sṳ̀n, Ho̍k-yû, Chhit-è, Yû-yû, Lo̍k-thàn Chhṳ̀-fu (樂壇慈父), Kâ-pîn-vòng (嘉賓王)
Koet-chhi̍t Hiông-kóng Chûng-koet (Hiông-kóng)
Ku-hiông Chûng-koet Chûng-koet Thiên-chîn-sṳ
Chhut-se (1961-07-10) 1961-ngièn 7-ngie̍t 10-ngit (62-se)
 Yîn-koet liâng Hiông-kóng Chhe̍t-ǹg-yúng (鰂魚涌)
Chhut-tho-chok Smile (1985-ngièn)
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, yên-yèn, ngi-su̍t-kâ, chhong-phién kâm-chṳ
Ngo̍k-hi Sâng-ngo̍k, Kit-ta
Chôn-si̍p kûng-sṳ̂
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Universal Music[1][2]
Ngî-ngièn Ye̍t-ngî, Phú-thûng-fa, Yîn-ngî, Ngit-ngî
Kau-yuk Chhùng-vùn Yîn-vùn Sû-yen yi-khô pit-ngia̍p
Chûng-kau Fu̍t-kau
Phi-ngiéu
Lò Mî-mî (m. 1996-ngièn)
Chṳ́-sit Chông Yâu-fà
(2000-08-03) 2000-ngièn 8-ngie̍t 3-ngit (23-se)
Chông Yâu-sien
(2005-03-08) 2005-ngièn 3-ngie̍t 8-ngit (19-se)
Yà-ôi Fu-chhîn: Chông Chok-khì (1932-ngièn -2007-ngièn)
Mióng-cham http://www.jackycheung.hk
Chióng Chui-kâ Màm-chú-kokIFFI
2002-ngièn Nàm-ngìn Si-sṳ̍p (男人四十) – Lìm Yeu-koet (林耀國)
IMDb chṳ̂-sín ya̍p

Chông Ho̍k-yû (張學友, Jacky Cheung Hok Yau, 1961-ngièn 7-ngie̍t 10-ngit –  ) he Hiông-kóng kô-sú lâu yên-yèn, ya-he Thai-chûng-fà thi-khî chṳ Â-chû ke lo̍k-thàn ki-sên, chhai fà-ngî thi-khî yû “Kô-sṳ̀n” mî-yî.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "張學友否認與陳淑芬失和". 中國報 China Press. Archived from the original on 2015-01-04. 2017-07-18 chhà-khon. 
  2. "張學友與製作人不合 30周年演唱會成謎". 蘋果日報. 
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Jacky Cheung siông-koân ke tóng-on.