Liû Tet-fà

Chhiùng Wikipedia lòi
Liû Tet-fà
劉德華
Poi-kín chṳ̂-sín
Lò-mâ-sṳ Lau tak wah
Yîn-vùn miàng Andy Lau
Ngoi-ho
  • Liû Thiên-vòng
  • Fà-è
  • Fà-kô
  • Liû-fà
  • Mìn-kiên Thi̍t-sú
Koet-chhi̍t Hiông-kóng Chûng-koet (Hiông-kóng)
Ku-hiông Hiông-kóng Chûng-koet (Hiông-kóng) Kóng-tûng Sîn-fi
Chhut-se (1961-09-27) 1961-ngièn 9-ngie̍t 27-ngit (62-se)
 Yîn-koet liâng Hiông-kóng Sîn-kie Thai-pu Thai-hên-hiông
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, yên-yèn
Ngî-ngièn Ye̍t-ngî, Phú-thûng-fa, Yîn-ngî
Chûng-kau Fu̍t-kau
Phi-ngiéu
Chû Li-chhièn
(m. 2008-ngièn, marriage)
Chṳ́-sit Moi-è
Liû Hiong-fùi (Hanna)
(2012-05-09) 2012-ngièn 5-ngie̍t 9-ngit (12-se)
Yà-ôi Fu-chhîn : Liû Lî (劉禮)
IMDb chṳ̂-sín ya̍p
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Andy Lau siông-koân ke tóng-on.

Liû Tet-fà (劉德華, Lau tak wah, 1961-ngièn 9-ngie̍t 27-ngit –  ) he Hiông-kóng kô-sú lâu yên-yèn, ya-he 1990 ngièn-thoi Hiông-kóng lo̍k-thàn Si-thai-thiên-vòng chṳ̂-yit.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]