跳至內容

Himachal Pradesh

Chhiùng Wikipedia lòi
Himachal Pradesh.

Himachal Pradesh (Yin-thi-ngî: हिमाचल प्रदेश, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Himachal Pradesh) he Yin-thu pet-phu ke yit-ke pâng, phî lièn Chûng-koet Sî-chhông Chhṳ-chhṳ-khî. Kâi pâng kôn-fông ngî-ngièn vì Yin-thi-ngî. Chhiòn-kin su̍k-yî hí mâ là ngâ sân-khî, hì-hèu vûn-fò, than Tûng-kui hòn-lâng. Sú-fú Shimla chên he Yîn-su̍k Yin-thu ke ha tû [en]. Kîn-chi yî Nùng-ngia̍plî-yû ngia̍p vì-chú, sṳ̀n-sán súi-kó.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]