Huesca

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Huesca .
Huesca Khì-chì
Huesca Vûn-chông
Huesca .

Huesca vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî pet-phu, he Huesca-sén ke sú-fú. Chúng mien-chit 161.0 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 52,059-ngìn (2009-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]