Kâ Mà-chiok

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kâ Mà-chiok.
Kâ Mà-chiok.

Kâ Mà-chiok (家麻雀, House Sparrow; ho̍k-miàng: Passer domesticus) fe̍t-chá Ngá-chiok (瓦雀) he yit-chúng Mà-chiok-su̍k thung-vu̍t, ngièn-sán-thi chhai Êu-chû khi̍p Â-chû ke thai-phu-fun khî-vet. Kì kiên-sùi ngìn-lui ke fûn-phu, pûn yû-yi vù-yi tai-to Mî-chû, Fî-chû Sat-ha̍p-lâ nàm-phu, Àu-chû, Néu Sî-làn, lâu tû-sṳthi-khî. Kì-têu he tiâu-lui chhai kîm-ha thi-khiù sông fûn-phu khî-vet chui kóng-fàm ke vu̍t-chúng.