Kâm Vì-lîm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kâm Vì-lîm.

Kâm Vì-lîm (甘為霖, Yîn-ngî: William Campbell, 1841-ngièn 4-ngie̍t - 1921-ngièn 9-ngie̍t 9-ngit), sâng-yî Yîn-koet Sû-kak-làn Kak-là-sṳ̂-kô, Chhòng-ló Kau-fi mu̍k-sṳ̂ lâu chhòn-kau-sṳ, 19 Sṳ-ki heu-khì chhai Thòi-vân nàm-phu chhòn-kau, 1891-ngièn 10-ngie̍t yî Thòi-nàm chhóng li̍p chhiòn-thòi thi-yit só mâng-ngìn ho̍k-káu Hiun-kú-thòng, he Thòi-vân mâng-ngìn kau-yuk ke siên-khi-chá.

Sâng-phìn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

1841-ngièn 4-ngie̍t sâng-yî Yîn-koet Sû-kak-làn Kak-là-sṳ̂-kô ke Kâm Vì-lîm, chhai 1871-ngièn sṳ̀ yin Yîn-koet Kî-tuk Chhòng-ló Kau-fi chṳ̂ phín, chhièn-vông Thòi-vân chhòn-kau. 12-ngie̍t 20-ngit kì tí-tha̍t Tá-kiéu, siên chhièn-vông Kâ-ngi nàm-fông ke pha̍k-súi-hâi (kîm-ha Pha̍k-hò) sat-li̍p kau-thòng, 1875-ngièn 1-ngie̍t 28-ngit Pha̍k-súi-hâi Sṳ-khien, kau-thòng chô ngìn sêu-fí, heu yî Thòi-nàm-fú sàng vì chûng-sîm, tsak-chán chhòn-kau kûng-chok. 1891-ngièn fán-fì Yîn-koet hiong Kak-là-sṳ̂-kô ke siên-thô fi-mu tet chṳ̂-kîm 500 Yîn-phông, thùng-ngièn 10-ngie̍t yî Thòi-nàm-fú sàng fùng kûng-tshṳ̂ khôi-sat Mâng-ngìn ho̍k-káu Hiun-kú-thòng, liá-he Thòi-vân mâng-ngìn kau-yuk ke siên-sâng. Hiun-kú-thòng chhai Chhîn-Ngit Kap-ńg Chan-châng khì-kiên chên kôan-pit ko, Ngit-pún Chhṳ-Thòi heu, kì sú-thu khien-chhiáng Ngit-pún chṳn-fú sṳ̀n-li̍p kôn-phan ke mâng-káu, 1897-ngièn Kodama Gentarō chúng-tuk hâ-lin chhai Thòi-nàm chông-fi-yen chhóng-li̍p kôn-phan mâng-ngìn ho̍k-káu. 1894-ngièn tâm-ngim "Chhòng-ló Kau-fi Chûng-ho̍k" thoi-lî káu-chhòng. 1917-ngièn 2-ngie̍t Kâm Vì-lîm fán-fì Yîn-koet, 1921-ngièn 9-ngie̍t 9-ngit shì-sṳ yî Yîn-koet ke Bournemouth, hióng-ngièn 80-se.