Kím-chû-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Kím-chû-sṳ.

Kím-chû-sṳ (錦州市) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Liâu-nèn-sén hâ-hot ke Thi-kip-sṳ, he Liâu-nèn yèn-hói ke thi-ngi thai sàng-sṳ. Kím-chû he lièn-chiap tûng-pet thi-khî lâu Fà-pet thi-khî ke kâu-thûng yeu-chhûng. Khóng-sán chṳ̂-ngièn yû sa̍k-yù, thiên-yèn-hì, mòi-than, sa̍k-fôi-sa̍k, phong-yun-thú, yîn-sa̍k, fâ-kong-ngâm tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]