跳至內容

Kodály Zoltán

Chhiùng Wikipedia lòi

Kodály Zoltán, 1882-ngièn 12-ngie̍t 16-ngit - 1967-ngièn 3-ngie̍t 6-ngit ) , chhut-sâng yî Hiûng-ngà-li ke Kecskemét, ko-sṳ yî Budapest, Hiûng-ngà-li chok-khiuk-kâ, mìn-chhu̍k yîm-ngo̍k sû-si̍p-kâ, ngî-ngièn ho̍k-kâ, yîm-ngo̍k kau-yuk kâ lâu Chet-ho̍k-kâ. 1892-ngièn khôi-sṳ́ ho̍k-si̍p yîm-ngo̍k, 1900-ngièn chin-ngi̍p Budapest Thai-ho̍k siû-si̍p chet-ho̍k lâu ngî-ngièn-ho̍k, pin thùng-sṳ̀ chhai Budapest Liszt Yîm-ngo̍k Ho̍k-yen sông-kho. Kì chhai yîm-ngo̍k ho̍k-yen tet-to chok-khiuk lâu kau-ho̍k ho̍k-vi, pin chhai Thai-ho̍k siû chet-ho̍k lâu ngî-ngièn-ho̍k ho̍k-vi chṳ̂-heu, chhièn-vông Pâ-lì Widor mùn-hâ ho̍k-si̍p, su-to Debussy yîm-ngo̍k fûng-kak yáng-hióng.

Ngoi-phu Lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]