Languedoc-Roussillon

Chhiùng Wikipedia lòi
Languedoc-Roussillon .
Languedoc-Roussillon Vûn-chông
Languedoc-Roussillon
Languedoc-Roussillon.

Languedoc-Roussillon he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet nàm-fông, pet lâu Rhône-Alpes chiap-yòng. Chúng mien-chit 27,376 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,565,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Aude-sén, Gard-sén, Hérault-sén, Lozère-sén, Pyrénées-Orientales-sén. Khì sú-fú he Montpellier.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Languedoc-Roussillon siông-koân ke tóng-on.