Montpellier

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Montpellier Vûn-chông
Montpellier .
Montpellier Tramway1.jpg

Montpellier he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Languedoc-Roussillon Thai-khî Hérault-sén sén-fi. Chúng mien-chit 56.88 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 264,538-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Montpellier he Fap-koet thi-pat thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1279-ngièn sṳ̀n-li̍p Montpellier Thai-ho̍k, he Fap-koet thi-sâm kú-ló ke Thai-ho̍k.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montpellier siông-koân ke tóng-on.