Lyon

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Lyon .
Lyon .
Lyon Khì-chì
Lyon .
Lumiere Lyon France.jpg

Lyon he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Rhône-Alpes Thai-khî Rhône-sén sén-fi. Chúng mien-chit 954.19 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,118,132-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Lyon he Fap-koet thi-sâm thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1896-ngièn sṳ̀n-li̍p Lyon Thai-ho̍k.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Hì-hèu[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳ̂-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-fi[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lyon siông-koân ke tóng-on.