McDonald's

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Ma̍k-tông-lò Kûng-sṳ̂)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ma̍k-tông-lò

McDonald's he tshiòn-khiù thai-tsak lièn-só Khuai-tshôn khî-ngia̍p, tshôi sṳ-kie song thai-yok yúng-yû sâm-van kiên fûn tiam-é, tsú-yeu mai-tshut Hon-pó, Sú-thiàu, Kiê-ngiuk, Hi-súi, Sâ-lâ, Súi-kó. Ma̍k-tông-lò khî-ngia̍p tshiùng 1940-ngièn khôi-sṳ́, tông-sṳ̀ Dick lâu Mac Ma̍k-tông-lò khôi-sat sú-kiên tshôn-tiam, 1948-ngièn yín-ngi̍p "Suk-thu fu̍k-vu ne-thúng", kien-li̍p Khuai-tshôn-tiam ke ngièn-tset. Tshôi sṳ-kie fam-vì nui tshûi-kóng, Ma̍k-tông-lò tshôn-thâng phien-mân tshôi tshiòn sṳ-kie liuk-thai tsû, pak-yì ke kuet-kâ. Ma̍k-tông-lò yí-kîn sṳ̀n-vì tshiòn-khiù tshôn-yím ngia̍p chui-yû ka-tshṳ̍t ke phín-phài. Tshôi tsṳ̂n-tô kuet-kâ Ma̍k-tông-lò thoi-péu yit-tsúng Mî-koet-sṳt ke sên-fa̍t fông-sṳt.