Montsoreau

斜體文字47°13′02″N 0°03′28″E / 47.2172°N 0.0578°E / 47.2172; 0.0578

Montsoreau .
Montsoreau .
Montsoreau .

Montsoreau he vi-yî Fap-koet nàm-phu Pays de la Loire Thai-khî Maine-et-Loire-sén, Loire hò chó-ngan ke yit-chho sàng-sṳ. Montsoreau sṳ́ kien yî Lò-mâ sṳ̀-khì. Hien-kîm he Fap-koet nàm-phu ke lî-yû sṳn-thi chṳ̂-yit. Montsoreau sàng-khî chhu fu chhai 2015-ngièn chhû vì 477 ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chart of population development in Montsoreau[1][2][3]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. "Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui". École des hautes études en sciences sociales. 
  2. "Recensement de la population au 1er janvier 2006". Insee. Archived from the original on 2019-03-27. 2019-02-27 chhà-khon. 
  3. "Recensement de la population". Insee. 

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montsoreau siông-koân ke tóng-on.