Mpumalanga-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Mpumalanga-sén.

Mpumalanga-sén (Yîn-ngî khiu-miàng: Eastern Transvaal Province; Nàm-fî Hò-làn-ngî khiu-miàng:Oos-Transvaal Provinsie) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 76,495 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 4,039,939-ngìn. Sú-fú Mafikeng, chui-thai sàng-sṳ Nelspruit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mpumalanga-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]