跳至內容

Nâ-tap-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Nâ-tap-vòng (Hî-pak-lói-vùn:נדב בן ירבעם‎, ?- tsú-tshièn 980-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-sâm ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Yâ-lò-pô-ôn yit-sṳ (Lie̍t-vòng-ki-song 14:20).

Tên-ngièn tsó-khì

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Nâ-tap-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 909-ngièn to tsú-tshièn 908-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 901-ngièn to tsú-tshièn 900-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
  • "Lie̍t-vòng-ki-song" thi 15-tsông:25-31 tsiet