Nantes

Chhiùng Wikipedia lòi
Nantes .
Nantes Khì-chì
Nantes .

Nantes he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Pays de la Loire Thai-khî Loire-Atlantique-sén sén-fi. Chúng mien-chit 2,242.6 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 873,133-ngìn (2010-ngièn thúng-kie). Lyon he Fap-koet thi-liuk thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1460-ngièn sṳ̀n-li̍p Nantes Thai-ho̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Nantes siông-koân ke tóng-on.